Registrace stroje
Košík je prázdný
Služby a legislativa

Jak získám průkaz vůdce malého plavidla?

Co je to malé plavidlo?

Malým plavidlem se rozumí loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m a která není určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, k přepravě více než 12 osob a která není převozní lodí. Další technické specifikace plavidel stanovuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Co je nutné pro to, abych mohl řídit malé plavidlo?

Získat tzv. „Průkaz vůdce malého plavidla“ a nebo „Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla“.
Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

 • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
 • M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
 • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Podmínky pro získání průkazu VMP

Kategorie M20, M, S20, S:

 • věk nejméně 16 let,
 • úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

 • věk nejméně 20 let,
 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky,
 • úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

Více na: https://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

Jak probíhá zkouška a co to stojí?

Zkouška se skládá z teoretické a popř. praktické části. Zkoušky se skládají na Státní plavební správě formou testu a praktická část při účasti pověřené osoby. Na zkoušku se lze připravit samostudiem nebo využít kurzů pověřených osob, které mají individuální kurzovné. Ke složení zkoušky je možné se přihlásit online na https://plavebniurad.cz/dok-os/zkousky

Pro vydání průkazu je nutné podat žádost s průkazkovou fotografií příslušným poplatkem. (https://plavebniurad.cz/dok-os/vmp)

Seznam pověřených osob, oprávněných provádět praktické zkoušky zde: https://plavebniurad.cz/dok-os/vmp/seznam-poverenych-osob

Honda Power Equipment

Motorové stroje Honda se do České republiky začaly oficiálně dovážet v roce 1992. První smlouva o zastoupení byla mezi firmou BG Technik a Honda Motor Co.,Ltd. podepsána 26. 12. 1992. Od té doby je vybudováno kompletní zastoupení Honda Power Equipment (Honda - motorové stroje) včetně dovozních a obchodních služeb prostřednictvím široké dealerské sítě, technickým zázemím s poradenskou a podpůrnou servisní činností. Unikátní systém zásobování náhradními díly umožňuje v případě nutnosti opravit i stroj starý třeba i 20 let.

Vaše důvěra je pro nás zavazující a uděláme vše pro to, aby Honda byla pro Vás nikoliv "starostí", ale zábavou.

Honda Power Equipment BG Technik Vari EGO
Selvo Altendorf OAV Vitap
Honda Auta Honda Moto Global Honda