• o celkové hmotnosti přesahující 1000 kg včetně povoleného zatížení,
  • s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW, nebo
  • s celkovou plochou plachet přesahující 12 m2

    Podrobné pokyny pro evidenci plavidla zjistíte na:
    http://plavebniurad.cz/dok-pl

POZOR!
Zápisu do rejstříku musí předcházet schválení technické způsobilosti na základě provedené technické prohlídky. Pokyny k objednání se na technickou prohlídku, jakož i další podrobnosti naleznete na: https://plavebniurad.cz/dok-pl/technicke-prohlidky